Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1907

Πρακτικά uoadl:51538 235 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1907
Χρονική κάλυψη:
19071018
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Βοτανικό Εργαστήριο, επιμελητής
Φαρμακοποιός, μετεγγραφή
Δημήτριος Τσακαλώτος, υφηγεσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2