Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1908

Πρακτικά uoadl:52381 183 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1908
Χρονική κάλυψη:
19081203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Δικαστικά – Νομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Γενική Χημεία, διδασκαλία
Ρουσόπουλος, Εμπορική Ακαδημία
Εργαστήρια, Νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5