Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1910

Πρακτικά uoadl:52451 240 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1910
Χρονική κάλυψη:
19101022
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Επίτιμος καθηγητής, τίτλος
Απολυθέντες καθηγητές, μαθήματα, διδασκαλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2