Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53481 830 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Ιανουαρίου 1912
Χρονική κάλυψη:
19120121
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Έκτακτοι καθηγητές, έδρες, ορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2