Συνεδρίαση 5η: 10 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55696 674 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 5η: 10 Νοεμβρίου 1933
Χρονική κάλυψη:
19331110
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Χαρίλαος Τσιρόπουλος
Φαίδων Σιμωνίδης
Ανθυποπλοίαρχος Λίβας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, έγγραφο
Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, απάντηση για Σεισμολογία, τέως επικουρική έκτακτη έδρα
Έκτακτος καθηγητής κ. Μ. Στεφανίδης, αίτηση για προαγωγή
Β. Αιγινήτης
Γ. Ματθαιόπουλος
Π. Ζερβός
Ι. Πολίτης
Κ. Μαλτέζος
Ν. Σακελλαρίου
Εμμ. Εμμανουήλ
Ι. Τρικκαληνός
Γ. Αθανασιάδης
Κ. Κτενάς
Ν. Χατζηδάκης
Δ. Χόνδρος
Δ. Αιγινήτης
Θ. Σκούφος, παραίτηση από έδρα Ζωολογίας
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Νομικός Σύμβουλος, γνώμη
Ζωολογία, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4