Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55704 712 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340316
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, επιμελητής, προαγωγή σε Διευθυντή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.