Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:800 976 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1851
Χρονική κάλυψη:
18510918
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Περιουσία Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εγγραφές
Αλλοδαποί φοιτητές
Ριζάρειος Σχολή
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4