Συνεδρίαση: 20 Σεπτεμβρίου 1854

Πρακτικά uoadl:955 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Σεπτεμβρίου 1854
Χρονική κάλυψη:
18540920
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Ονόματα
Οικονομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλλοδαποί φοιτητές
Εισιτήρια
Αφθονίδης
Τυπογραφείο
Γκίκας Δοκός
Χημείο
Άννα χήρα Βασιλειάδου
Σίμος
Παναγιώτης Βουρλιώτης
Χρέη
Ιωάννης Κατριμάτσης, περιουσία, οικία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13