Καντάρι

Αντικείμενο uoadl:114477 323 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
982
Ονομασία:
Καντάρι
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Γεωγραφική περιοχή:
Γρεβενά
Πόλη / Χωριό:
Σαμαρίνα
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
2.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Είδος:
Εργαλείο μέτρων και σταθμών

1


2


3