Οι τύμβοι στην Πελοπόννησο κατά την μεταβατική ΜΕ-ΥΕ περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819395 331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κόνδης Ηλίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αφροδίτη Χασιακού, Λέκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιωάννης Παπαδάτος, Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κωνσταντίνος Κοπανιάς, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαιολογίας Ανατολικής Μεσογείου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι τύμβοι στην Πελοπόννησο κατά την μεταβατική ΜΕ-ΥΕ περίοδο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι τύμβοι στην Πελοπόννησο κατά την μεταβατική ΜΕ-ΥΕ περίοδο
Περίληψη:
Ο τύμβος μπορεί να θεωρηθεί ως μια ιδιαίτερη μορφή κατασκευής. Πρόκειται βασικά για τεχνητό κωνικό λόφο, το οποίο καλύπτει και σημαίνει την παρουσία ενός τάφου ή ομάδας τάφων. Το είδος αυτό νεκροταφείου εισήχθη στην Ελλάδα στο τέλος της τρίτης χιλιετίας. Το πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας παρατηρείται το ζενίθ του φαινομένου, οπότε δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται οι περισσότεροι τύμβοι. Στις απαρχές όμως του Μυκηναϊκού Πολιτισμού εμφανίζονται νέοι τύποι τάφων και ταφικών εθίμων. Ακολούθως σταματάει η κατασκευή τύμβων, μολονότι η χρήση τους σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζεται.
Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι να εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου και τις αιτίες της συνέχισής του στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Επίκεντρο αποτελεί η ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, όπου βρέθηκαν οι περισσότερες θέσεις και πρωτοεμφανίστηκε ο λεγόμενος «προανακτορικός μυκηναϊκός πολιτισμός». Στο πρώτο μέρος, αποτελείται από μια εισαγωγή στης ιστορία της έρευνας (από τον 19ο μέχρι τον 21ος αι.) και μια συνοπτική παρουσία των αρχαιολογικών «σχολών σκέψης» σχετικά με τα νεκρικά έθιμα. Αποτελείται επίσης από κεφάλαιο που πραγματεύεται την πιθανή προέλευση του φαινομένου και την εξέλιξή του στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Κύριος κορμός της εργασίας είναι η επισκόπηση των θέσεων, νεκροταφείων, τάφων και ευρημάτων της Πελοποννήσου. Το τρίτο μέρος περιέχει τη σύνθεση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη της διαμόρφωσης του τύμβου, των αρχιτεκτονικών μορφών και των ταφικών κτερισμάτων. Τέλος στα συμπεράσματα της εργασίας ερευνάται το ζήτημα της σημασίας του τύμβου για την ελλαδική κοινωνία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
τύμβος, Πελοπόννησος, ΜΕ-ΥΕ, ταφική αρχιτεκτονική, νεκρικά έθιμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
185
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΗΚ ΜΔΕ Τύμβοι ΜΕ-ΥΕ.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.