Υβριδικά Νανοσωματίδια Χρυσού και Οξειδίου του Σιδήρου με Ιατροφαρμακευτικές Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2974114 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-22
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευθυμιάδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Μητσοπούλου Χριστίνα-Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Μεθενίτης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μπουζιώτη Πηνελόπη, Ερευνήτρια Α’, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Παπαευσταθίου Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Κυρίτσης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Μήτρικας Γεώργιος, Ερευνητής Α’, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υβριδικά Νανοσωματίδια Χρυσού και Οξειδίου του Σιδήρου με Ιατροφαρμακευτικές Εφαρμογές
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υβριδικά Νανοσωματίδια Χρυσού και Οξειδίου του Σιδήρου με Ιατροφαρμακευτικές Εφαρμογές
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής διδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση, ο χαρα-κτηρισμός και η βιολογική αξιολόγηση μεταλλικών και υβριδικών νανοδομών για πιθανές ιατροφαρμακευτικές εφαρμογές στη θεραπεία και διάγνωση του καρκίνου. Η συνολική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διακρίνεται σε πέντε διαφορετικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα, συντέθηκαν επιτυχώς αιματολογικά συμβατά νανοσωματίδια χρυσού, παρουσία 17 διαφορετικών L-αμινοξέων, τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα ως αναγωγικά μέσα και επιφανειακοί τροποποιητές. Στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιήθηκε σύνθεση pH-ευαίσθητων πολυμερικών νανοδοχείων με ενσωματωμένα νανοσωματίδια χρυσού. Οι νανοδομές αυτές λειτουργούν ταυτόχρονα ως σύστημα μεταφοράς και εκλεκτικής αποδέσμευσης του αντικαρκινικού φαρμάκου Δοξορουβικίνη, κατά του καρκίνου του μαστού, με ταυτόχρονη απεικονιστική ικανότητα, λόγω αυτό-φθορισμού.
Στις επόμενες τρεις ενότητες συντέθηκαν διαφορετικών μεγεθών νανολουλούδια οξει-δίου του σιδήρου, τα οποία μελετήθηκαν ενδελεχώς ως προς τις μαγνητοθερμικές τους ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη ενότητα, συντέθηκαν θερμοευαίσθητα φθορίζοντα μαγνητολιποσώματα με τα μεγαλύτερου μεγέθους νανολουλούδια οξειδίου του σι-δήρου. Τα νανολιποσώματα μελετήθηκαν ως προς την απεικονιστική τους ισχύ και η την ικανότητά τους να επάγουν κυτταρικό θάνατο, στην πάθηση του πνευμονικού αδε-νοκαρκινώματος, μέσω μαγνητικής υπερθερμίας. Στην τέταρτη ενότητα, συντέθηκαν αιματολογικά συμβατά μαγνητολιποσώματα με τα μικρότερου μεγέθους νανολουλού-δια, παρουσία του υπολιπιδεμικού φαρμάκου Ατορβαστατίνη για τη θεραπεία της αθη-ρωμάτωσης, σχετιζόμενης με τον καρκίνο. Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, μελε-τήθηκαν διαφορετικές συνθετικές παράμετροι για την επιτυχή επικάλυψη νανολουλου-διών οξειδίου του σιδήρου με χρυσό. Το διμεταλλικό σύστημα που συντέθηκε εμφανίζει εξαιρετική μαγνητοθερμική απόκριση και ικανότητα αυτό-φθορισμού, καθιστώντας το ικανό θεραγνωστικό παράγοντα.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ανόργανη Χημεία, Νανοτεχνολογία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
χρυσός, οξείδια του σιδήρου, υπερπαραμαγνητισμός, πλασμόνιο, λιποσώματα, πολυμερή, συστήματα μεταφοράς φαρμάκων, μαγνητική υπερθερμία, απεικόνιση, καρκίνος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
281
Αριθμός σελίδων:
294
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-07-14.

M.Theodosiou PhD Thesis 2022.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-07-14.