Μουσεία και Ψηφιακή Επικοινωνία: Οι επιταγές του σύγχρονου ψηφιακού πολιτιστικού marketing. Σύσταση ιστοσελίδας και πρόταση ψηφιακού marketing plan για το φορέα “Heritage & Museums”

Διπλωματική Εργασία uoadl:3275969 146 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-22
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τσίντου Μαρία Ηλέκτρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοκλής Πέτρος Ζούνης, Γεώργιος Παναγιάρης, Κωνσταντίνος Κυπριανός
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσεία και Ψηφιακή Επικοινωνία: Οι επιταγές του σύγχρονου ψηφιακού πολιτιστικού marketing. Σύσταση ιστοσελίδας και πρόταση ψηφιακού marketing plan για το φορέα “Heritage & Museums”
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μουσεία και Ψηφιακή Επικοινωνία: Οι επιταγές του σύγχρονου ψηφιακού πολιτιστικού marketing. Σύσταση ιστοσελίδας και πρόταση ψηφιακού marketing plan για το φορέα “Heritage & Museums”
Περίληψη:
Το έτος 2021 ανακηρύχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως το Διεθνές Έτος
Δημιουργικής Οικονομίας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζουν τη σημασία των ασύρματων δικτύων επικοινωνίας για την εδραίωση μίας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και, κυρίως, μακροπρόθεσμης ευημερίας για κάθε πολιτιστικό φορέα. Σήμερα, την εποχή της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης, η ψηφιακή πραγματικότητα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος επηρεάζοντας καθοριστικά τους όρους του οικονομικού γίγνεσθαι.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να χαρτογραφηθεί ο ορίζοντας του σύγχρονου ψηφιακού marketing των φορέων πολιτισμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τις νέες προοπτικές και τάσεις του χώρου. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, θα επιχειρηθεί η εφαρμογή στην πράξη των πορισμάτων του πρώτου μέρους, μέσα από τη δημιουργία ιστοσελίδας για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με στόχο την προώθηση πολιτιστικού αποθέματος. Συγκεκριμένα, έπειτα από επικοινωνία με την Πρόεδρο του Σωματείου «Φίλοι των Μουσείων», κυρία Λίλα ντε Τσάβες, δόθηκε η δυνατότητα για πιλοτική αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση του ιστοτόπου «Heritage & Museums», προκείμενου το εν λόγω website να συμμορφωθεί με τις σύγχρονες επιταγές marketing και να γίνει πιο φιλικό προς το χρήστη. Ακόμη, στο πλαίσιο της εργασίας θα καταρτισθεί πλάνο marketing ψηφιακής πολιτικής του φορέα σε βάθος ενός έτους, προκειμένου να αποτυπωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του θεωρητικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πρώτο μέρος.
Εργαλεία για την εκπόνηση της μελέτης θα είναι η ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και δικτυογραφία, καθώς και ο ηλεκτρονικός συγκριτισμός μεταξύ ιστοτόπων φορέων με ανάλογους στόχους και περιεχόμενο. Τέλος, στο πρακτικό μέρος της εργασίας θα αξιοποιηθούν τα μοντέλα ανάλυσης S.O.S.T.A.C, P.E.S.T.E.L και S.W.O.T κ.ά., όπως αυτά προσφέρονται από την επιστήμη του marketing.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μουσείο, πολιτιστικό marketing, ψηφιοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
95
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΝΤΟΥ 2022.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.zip
18 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.