ΘΕΜΑ: "Η Εκπαίδευση των Ελληνορθοδόξων στο Βιλαέτι της Προύσας (1880– 1912.)"

Διπλωματική Εργασία uoadl:3327601 48 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-29
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Ροΐδης Κωνσταντίνος
Ροΐδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τριμελής Επιτροπή
Επόπτης: Παρασκευάς Κονόρτας. Αναπληρωτής Καθηγητής.
Μέλη: Βαγγέλης Καραμανωλάκης. Αναπληρωτής Καθηγητής.
Σπυρίδων Πλουμίδης. Αναπληρωτής Καθηγητής.
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΘΕΜΑ: "Η Εκπαίδευση των Ελληνορθοδόξων στο Βιλαέτι της Προύσας (1880– 1912.)"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΘΕΜΑ: "Η Εκπαίδευση των Ελληνορθοδόξων στο Βιλαέτι της Προύσας (1880– 1912.)"
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εκπαίδευση των Ελληνορθοδόξων στο Βιλαέτι της Προύσας για το χρονικό διάστημα 1880– 1912. Στο πλαίσιο περιγραφής της ελληνορθόδοξης εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε αυτή την περιοχή, περιγράφεται σύντομα κατ’ αρχήν το γεωγραφικό περιβάλλον, η διοικητική διαίρεση, η δημογραφία, το Υποπροξενείο της Ελλάδας, στο Βιλαέτι της Προύσας και το ιστορικό πλαίσιο. Ακολούθως η εκπαίδευση στην ύστερη περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, (19ος και αρχές του 20ου αιώνα) και από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι το 1880. Περαιτέρω αναφερόμαστε στην γενική κατάσταση της εκπαίδευσης του Βιλαετιού της Προύσας στο χρονικό διάστημα, που εξετάζουμε (1880- 1912) ως εξής: Από το 1880 μέχρι το 1894, οπότε τελειώνει το έργο του Γάλλου Ανατολιστή και Πρεσβευτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Vital Cuinet, που χρησιμοποιείται ως ιστορική πηγή και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελληνορθοδόξων του Σαντζακιού της Προύσας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γενικότερα. Από περίπου το 1895 μέχρι το 1912 με την χρήση πηγών του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή της εξέλιξης της εκπαίδευσης των Ελληνορθοδόξων στην πρωτεύουσα του Βιλαετιού της Προύσας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Ελληνορθόδοξοι στο Βιλαέτι της Προύσας.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
167
Αριθμός σελίδων:
234
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 04-01-2023 ΩΡΑ 08.15.pdf
19 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 04-01-2023 ΩΡΑ 08.15.rar
18 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.