Ταμείο Πειραματικής Φυσικής

Υποφάκελος uoadl:66542 560 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Πειραματικής Φυσικής
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1896-1897
Ταξιθετικός αριθμός:
355.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
60 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Πειραματικής Φυσικής
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής, Πειραματική Φυσική, Όργανα, Τετράδιο, Κατάλογος, Τιμολέων Αργυρόπουλος, τακτικός καθηγητής, διευθυντής, «Daily Chronicle» National Fund for the Greek Wounded, Σ.Ν. Κόκλας, Επίτιμος γραμματέας και ταμίας, Δωρεά, Συσκευή, Παραλαβή, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60