Καντήλι

Αντικείμενο uoadl:97232 263 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
413
Ονομασία:
Καντήλι
Ημερομηνία καταγραφής:
19680101
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Ελληνόκαστρο
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Βασιλούλη Ευαγγελία
Υλικό:
Μέταλλο
Μόνιμη διεύθυνση:

1