Γκρίζα Βιβλιογραφία

Συλλογή uoadl:1058836 6401 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Γκρίζα Βιβλιογραφία
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα περιέχονται:

  • Πτυχιακές Εργασίες
  • Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
  • Διδακτορικές Διατριβές 

Φίλτρο

 

1. Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή uoadl:graduate_theses
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του πτυχίου  τους.

2. Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Συλλογή uoadl:postgraduate_theses
Περιγραφή:

 Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του μεταπτυχιακού τους διπλώματος.

3. Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή uoadl:phd_theses
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις διατριβές που εκπονούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του διδακτορικού τους.