4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001800 4406 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Τεχνητή Νοημοσύνη
Αριθμός σελίδων:
686
Bib number:
351140
Ταξιθετικός αριθμός:
004 Πσπ π[19--] 2

Φίλτρο

 

41. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Ολοκληρωμένο σύστημα τηλειατρικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038866
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζίβα, Λ.
Μαυρογονάτος, Α.
Γιουβανάκης, Ν.
Παρθένης, Κ.
Δημητριάδης, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

42. Χρήση τεχνιτών Νευρωνικών δικτύων στην ιατρική διάγνωση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038873
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδουράκης, Γιώργος Μ.
Βούρκας, Μ.
Μιχελογιάννης, Ι.
Jervis, B. W.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

43. Blood Bank Database (BB-DB). Τα τμήματα αιμοδοσίας στο δρόμο της μηχανοργάνωσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038878
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανιάτης, Α.
Μπαλάτος, Κ.
Παναγοπούλου, Γ.
Παντελής, Α.
Συρμακέσης, Σ.
Τσακαλίδης, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

44. Reusing a software product: what can we do in practice?

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038881
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Grechenig, Thomas
Biffl, Stefan
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

45. Object oriented information system development

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038885
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Glykas, M.
Wilhelmij, P.
Holden, T.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

46. A multiparadigm environment for the design of interoperable information systems

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038888
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Theodoulidis, Babis
Petrounias, Ilias
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

47. Internationalisation and localisation of software

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038892
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρκαλέτσης, Ευάγγελος
Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

48. Ένα βασισμένο σε οντότητες μοντέλο δεδομένων και ο μαθηματικός του ορισμός

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038899
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκούσκος, Δημήτρης
Τσαλγατίδου, Αφροδίτη
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

49. Σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος CASE 2ης γενιάς ATLAS (Advance Technology Applicationframework System) για την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038909
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χάλαρης, Ιωάννης
Σαμουρκασίδης, Απόστολος
Πυριόχος, Δ.
Γερόπουλος, Σ.
Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

50. Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού για το σχεδιασμό κατανεμημένων συστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038921
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλάκης, Κ.
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Λέλης, Δ.
Μουζάκης, Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα