2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001801 4267 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Έτος έκδοσης:
1988
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα βιβλιοθηκών
Αριθμός σελίδων:
369
Bib number:
351137
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 1
Σημειώσεις:
Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 1988
Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO. Στα πλαίσια της έκθεσης INFOSYSTEM '88

Φίλτρο

 

1. ΑΠΕΚΤ - Σύστημα ανάκτησης πληροφοριών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038950
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεβίζος, Θ.
Μελαχροινίδης, Θ.
Σκούρλας, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

2. Το σχεσιακό μοντέλο διαστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038957
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λορέντζος, Νίκος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

3. Μια νέα γλώσσα βάσεων δεδομένων και οι εφαρμογές της

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038959
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πουλοβασίλη, Αλεξάνδρα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

4. Αλγόριθμοι για την πραγματοποίηση πράξεων της σχεσιακής άλγεβρας σε περιβάλλον δενδροειδούς διοχέτευσης δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038963
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζόπουλος, Νικόλαος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

5. Μαζική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων σε χρόνο λογο-λογαριθμικό

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038968
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Πουλάκας, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

6. ΑΒΕΚΤ - Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038975
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σφακάκης, Μιχάλης
Αλεβίζος, Θ.
Σκούρλας, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

7. FRSIS: Ασαφές σχεσιακό εδαφικό πληροφοριακό σύστημα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038984
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βολιώτης, Αχιλλέας
Κόλλια, Βασιλική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

8. Πολυβάσεις δεδομένων. Ένας αποδοτικός τρόπος ανάπτυξης συστήματος κατανεμημένων βάσεων δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038989
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαλλίρης, Α.
Κόλλιας, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

9. Παράλληλη εκτέλεση ερωταποκρίσεων βάσεων δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039004
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζόπουλος, Μιχάλης
Κοτρώνης, Γ.
Νικολός, Δ.
Φλέσσας, Ν.
Γαρίδης, Π.
Σπηλιοπούλου, Μάιρα
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Φιλοκύπρου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

10. Σύστημα επεξεργασίας αεροφωτογραφίας και εξαγωγή του πληροφοριακού της περιεχομένου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039244
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παρθένης, Κ.
Καρκάνης, Σ.
Καπλάνης, Α. Ν.
Δημόπουλος, Κ.
Δημητριάδης, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

11. Έμπειρα συστήματα στην γεωργία: περιοχές δυναμικής τους εφαρμογής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039246
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σιδερίδης, Αλέξανδρος Β.
Γιαλούρης, Κ. Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

12. Διαφορική διάγνωση αιματοπαθειών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039271
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπατής, Μιχάλης
Βουγιουκλής, Γιώργος
Καΐρης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

13. Αναγνώριση των ηλεκτροκαρδιογραφικών μορφών με συντακτικές μεθόδους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039280
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τραχανιάς, Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

14. Μελέτη πολυβάθμιων δικτύων διασύνδεσης για συστήματα πολυεπεξεργαστών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039290
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πομπόρτσης, Ανδρέας
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

15. Κυψελιδωτά αυτόματα: μια αρχιτεκτονική VLSI για ταυτόχρονες διεργασίες. Παραδείγματα - Εφαρμογές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039300
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσαλίδης, Φ.
Θαναηλάκης, Α.
Αδαμίδης, Ε. Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

16. Ολοκληρωμένο σύστημα υλικού - λογισμικού για συλλογή, επεξεργασία πληροφοριών και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039313
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαρτάκος, Δρακούλης
Φυλοκύπρου, Γ.
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

17. Η επίδραση του φαινομένου NEMP στην ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039320
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκρίτζαλης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

18. Optimizing of continuous casting by process control computer

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039326
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Hoonos, P.
von Neumman, J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

19. Εύκολα πραγματοποιήσιμοι συστηματικοί t-ΛΔ/ΟΟΛΑ κώδικες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039334
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολός, Δ.
Κρόκος, Α.
Φιλοκύπρου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

20. Το πρόβλημα του εντοπισμού σημείου στο επίπεδο δύο αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι επίλυσης. Υλοποίηση με επίμονες δομές δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039339
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δαβαράκης, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών