2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)

Conference Proceedings uoadl:1001801 4339 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 1)
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Year of publication:
1988
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Computer Architecture
Algorithms and Theory of Computation
Networks and Telecommunications
Keywords:
Συστήματα βιβλιοθηκών
Number of pages:
369
Bib number:
351137
Usher Number:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 1
Notes:
Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 1988
Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO. Στα πλαίσια της έκθεσης INFOSYSTEM '88

Φίλτρο

 

1. ΑΠΕΚΤ - Σύστημα ανάκτησης πληροφοριών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Conference Paper uoadl:1038950
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αλεβίζος, Θ.
Μελαχροινίδης, Θ.
Σκούρλας, Χρήστος
Main subject category:
Databases and Information Systems

2. Το σχεσιακό μοντέλο διαστημάτων

Conference Paper uoadl:1038957
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Lorentzos, Nikos A.
Main subject category:
Databases and Information Systems

3. Μια νέα γλώσσα βάσεων δεδομένων και οι εφαρμογές της

Conference Paper uoadl:1038959
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πουλοβασίλη, Αλεξάνδρα
Main subject category:
Databases and Information Systems

4. Αλγόριθμοι για την πραγματοποίηση πράξεων της σχεσιακής άλγεβρας σε περιβάλλον δενδροειδούς διοχέτευσης δεδομένων

Conference Paper uoadl:1038963
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χατζόπουλος, Νικόλαος Μ.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

5. Μαζική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων σε χρόνο λογο-λογαριθμικό

Conference Paper uoadl:1038968
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Πουλάκας, Γιώργος
Main subject category:
Databases and Information Systems

6. ΑΒΕΚΤ - Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Conference Paper uoadl:1038975
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Sfakakis, Michalis
Αλεβίζος, Θ.
Σκούρλας, Χρήστος
Main subject category:
Databases and Information Systems

7. FRSIS: Ασαφές σχεσιακό εδαφικό πληροφοριακό σύστημα

Conference Paper uoadl:1038984
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βολιώτης, Αχιλλέας
Κόλλια, Βασιλική
Main subject category:
Databases and Information Systems

8. Πολυβάσεις δεδομένων. Ένας αποδοτικός τρόπος ανάπτυξης συστήματος κατανεμημένων βάσεων δεδομένων

Conference Paper uoadl:1038989
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαλλίρης, Α.
Κόλλιας, Γ.
Main subject category:
Databases and Information Systems

9. Parallel query execution

Conference Paper uoadl:1039004
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Hatzopoulos, Michael
Cotronis, J.
Nikolos, D.
Flessas, N.
Garidis, P.
Spiliopoulou, M.
Halatsis, Costas
Philokypros, George
Main subject category:
Databases and Information Systems

10. Σύστημα επεξεργασίας αεροφωτογραφίας και εξαγωγή του πληροφοριακού της περιεχομένου

Conference Paper uoadl:1039244
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παρθένης, Κ.
Karkanis, S. A.
Καπλάνης, Α. Ν.
Δημόπουλος, Κ.
Δημητριάδης, Β.
Main subject category:
Computer science

11. Έμπειρα συστήματα στην γεωργία: περιοχές δυναμικής τους εφαρμογής

Conference Paper uoadl:1039246
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Sideridis, Alexander B.
Yialouris, C. P.
Main subject category:
Databases and Information Systems

12. Διαφορική διάγνωση αιματοπαθειών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Conference Paper uoadl:1039271
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπατής, Μιχάλης
Βουγιουκλής, Γιώργος
Καΐρης, Δημήτρης
Main subject category:
Databases and Information Systems

13. Αναγνώριση των ηλεκτροκαρδιογραφικών μορφών με συντακτικές μεθόδους

Conference Paper uoadl:1039280
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τραχανιάς, Π.
Main subject category:
Databases and Information Systems

14. Μελέτη πολυβάθμιων δικτύων διασύνδεσης για συστήματα πολυεπεξεργαστών

Conference Paper uoadl:1039290
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pombortsis, Andreas
Halatsis, Costas
Main subject category:
Computer Architecture

15. Κυψελιδωτά αυτόματα: μια αρχιτεκτονική VLSI για ταυτόχρονες διεργασίες. Παραδείγματα - Εφαρμογές

Conference Paper uoadl:1039300
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τσαλίδης, Φ.
Θαναηλάκης, Α.
Adamides, E.D
Main subject category:
Computer Architecture

16. Ολοκληρωμένο σύστημα υλικού - λογισμικού για συλλογή, επεξεργασία πληροφοριών και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο

Conference Paper uoadl:1039313
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Martakos, Drakoulis
Φυλοκύπρου, Γ.
Georgiadis, Panagiotis
Main subject category:
Computer Architecture

17. Η επίδραση του φαινομένου NEMP στην ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Conference Paper uoadl:1039320
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γκρίτζαλης, Δημήτρης
Main subject category:
Computer Security

18. Optimizing of continuous casting by process control computer

Conference Paper uoadl:1039326
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Hoonos, P.
von Neumman, J.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

19. Εύκολα πραγματοποιήσιμοι συστηματικοί t-ΛΔ/ΟΟΛΑ κώδικες

Conference Paper uoadl:1039334
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nikolos, D.
Κρόκος, Α.
Philokypros, George
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

20. Το πρόβλημα του εντοπισμού σημείου στο επίπεδο δύο αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι επίλυσης. Υλοποίηση με επίμονες δομές δεδομένων

Conference Paper uoadl:1039339
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δαβαράκης, Κώστας
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation