2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001802 4176 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Έτος έκδοσης:
1988
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μηχανική Λογισμικού
Λέξεις-κλειδιά:
Ρομποτική
Αριθμός σελίδων:
369
Bib number:
351137
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 2
Σημειώσεις:
Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 1988
Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO. Στα πλαίσια της έκθεσης INFOSYSTEM '88

Φίλτρο

 

1. Γραμματική προσέγγιση σε συστήματα 5ης γενιάς

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039434
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος, Θ.
Τσανάκας, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

2. ΑΡΧΩΝ: ένας διαχειριστής βάσεων γνώσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039439
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βούρος, Γιώργος Α.
Σπυρόπουλος, Κώστας Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

3. Εργαλεία για τη δημιουργία περιβάλλοντος συγγραφής εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στοιχεία νοημοσύνης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039446
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καπλάνης, Α. Ν.
Καραβελάκη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

4. NTUA -Expert: ένας πυρήνας έμπειρων συστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039483
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παναγιωτόπουλος, Θέμης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

5. Δ-PROLOG: μια υλοποίηση της PROLOG

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039489
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γεργατσούλης, Μανόλης
Κατζουράκη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

6. Towards an integrated approach of knowledge acquisition theory and practice

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039496
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Poulymenakou, Aggeliki
Doukidis, G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

7. Ένα γενικευμένο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ έμπειρων συστημάτων: αρχιτεκτονική βασισμένη σε πλαίσια

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039501
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αβούρης, Εμ. Ν.
Κατσάνου, Νάντια
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

8. Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων μνήμης σε μεγάλες τράπεζες γνώσης για μικροϋπολογιστές και τοπικά δίκτυα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039504
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παναγιωτόπουλος, Ι.Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

9. Αυτόματη διάγνωση βλαβών και έλεγχος επιτήρησης βιομηχανικών διεργασιών με συστήματα εμπειρογνώμονες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039510
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζαφέστας, Σπύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιομηχανική Τεχνολογία και Μεταποίηση

10. Βιομηχανικά τοπικά δίκτυα και η πραγματικότητα M.A.P.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039513
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βότσης, Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

11. Λήψη και αναγνώριση αντικειμένων σε σωρό από ένα ρομπότ

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039518
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωφάκης, Πέτρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Ένα εργαλείο στατικού και δυναμικού ελέγχου προγραμμάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039523
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ξανθάκης, Σπύρος
Μπεκέ, Λίλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

13. Συστήματα CASE

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039532
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χάλαρης, Ιωάννης
Λιάσκος, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

14. Μοντελοποίηση πληροφοριακών συστημάτων κατά τις φάσεις ανάλυσης και σχεδίασης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039542
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσιτσογιάννη, Κ.
Δημητριάδης, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

15. Αναπαράσταση του γνωστικού χώρου της διδασκαλίας με προσδιορισμό στόχων και αντιμετώπιση καταστάσεων διαταραχής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039549
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γυφτοδήμος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Νέες τεχνολογίες στον χώρο των αυτοματισμών γραφείου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039557
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γεωργαρούδης, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. Εξέλιξη: σύστημα υποστήριξης αποφάσεων εξέλιξης προσωπικού σε οργανισμό

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039565
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόκκοτος, Σταύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

18. Αυτόματη κατασκευή προγράμματος από προδιαγραφές στην φυσική ελληνική γλώσσα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039571
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαριακάκης, Εμμανουήλ Ε.
Δανιηλόπουλος, Στυλιανός Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

19. Σύστημα οπτικής αναγνώρισης ελληνικών χαρακτήρων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039580
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μηλιαράκη, Ν.
Δημητριάδης, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οπτική

20. ΚΕΙΜ-ΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ. Σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας βασισμένο στην ενοποίηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039587
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαΐστρος, Γιάννης
Ποταμιανός, Σπύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού