Εφαρμογές και προοπτική της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ημερίδα, 21 Φεβρουαρίου 1997, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001814 3528 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογές και προοπτική της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ημερίδα, 21 Φεβρουαρίου 1997, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Applications and Perspectives of neural network technology in Greece and the broader Balkan area. Workshop, 21 February 1997, National Technical University of Athens
Συλλογικό όργανο:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας
Έτος έκδοσης:
1997
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πληροφορική
Ψηφιακή Τεχνολογία
Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Νευρωνικά δίκτυα
Bib number:
352675
Ταξιθετικός αριθμός:
006.32 ΕΠΤΝΔΕΕΒΧ1997 ε [1997]
Σημειώσεις:
Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Νευρών" το οποίο εντάσσεται στη δραστηριότητα "Ανθρώπινα Δίκτυα" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ). Επίσης η ημερίδα υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NEuroNet (Esprit Network of Excellence).
Υπεύθυνος Ημερίδας: Α. Σταφυλοπάτης (ΕΜΠ)
Υπεύθυνος προγράμματος: Σ. Κόλλιας (ΕΜΠ)