1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001890 1561 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Εκδότης:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ.
Επιμελητής:
Ελλάδα. Υπουργείο Πολιτισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας . Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες
Μαθηματική Γεωγραφία
Κλιματολογία
Αριθμός σελίδων:
76
Bib number:
435672
Ταξιθετικός αριθμός:
910 ΠΓΣ1987 π 1987 1

Φίλτρο

 

21. Ιδιομορφίες του κυπριακού κλίματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040382
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χριστοδούλου , Ανδρέας Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

22. Συμβολή στη μελέτη του βιοκλίματος του ελληνικού χώρου εφαρμογή της μεθόδου του Emberger

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040388
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαχαίρας, Παναγιώτης Χρ.
Μπαλαφούτης, Χρήστος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία