Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις

Συλλογή uoadl:1002446 16384 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

281. Mentoring comparative lawyers: methods , times, and places : liber discipulorum Mauro Bussani

Τιμητική Έκδοση uoadl:3399073
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2020
Εκδότης:
SPRINGERNATURE
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) BusM m 2020
Bib number:
b2793035x

282. The reasoning criminologist : essays in honour of Ronald V. Clarke

Τιμητική Έκδοση uoadl:3399273
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2012
Εκδότης:
Routledge Taylor & Francis Group
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ClaR r 2012
Bib number:
b27511650

283. Active ageing and labour law: contributions in honour of professor Roger Blanpain

Τιμητική Έκδοση uoadl:3399339
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2012
Εκδότης:
Intersentia
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) BlaR a 2012
Bib number:
b27274147

284. The international legal system in quest of equity and universality: liber amicorum Georges Abi-Saab

Τιμητική Έκδοση uoadl:3399488
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2001
Εκδότης:
Brill/Nijhoff
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) AbiG i 2001
Bib number:
b14270523

285. Festschrift für Hans Achenbach

Τιμητική Έκδοση uoadl:3399821
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
2011
Εκδότης:
C.F. Müller
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) AchH f 2011
Bib number:
b17754781

286. Ευψυχία : mélanges offerts à Hélène Ahrweiler (v. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3400292
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1998
Εκδότης:
Publications de la Sorbonne
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) AhrH ε 1998 2
Bib number:
b16860986

287. Boutros Boutros - Ghali amicorum discipulorumque liber: paix, développement, démocratie = peace, development, democracy (v. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3400531
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1998
Εκδότης:
Bruylant
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) BouB b 1998 1
Bib number:
b14271448

288. Studi in memoria di Aldo Albertoni (v.1) Diritto romano e bizantino

Τιμητική Έκδοση uoadl:3400983
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος έκδοσης:
1935
Εκδότης:
Casa Editrice Dott. A. Milani
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) AlbA s 1935 1
Bib number:
b15253442