Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις

Συλλογή uoadl:1002446 16121 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

1. Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002449
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2001
Εκδότης:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Ταξιθετικός αριθμός:
551 ΕΜΠ τ 2001
Bib number:
330088

2. Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Δ. Μήττα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002450
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2000
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα, Τομέας Μαθηματικών
Ταξιθετικός αριθμός:
510 ΚωνΜ τ 1999-2000
Bib number:
162018

3. Εις μνήμην Δ. Κωτσάκη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002451
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1988
Ταξιθετικός αριθμός:
520 ΚονΓ ε 1988
Bib number:
860

4. Εις τιμήν Σταύρου Πλακίδου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002452
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1974
Εκδότης:
Κωτσάκης , Δημήτριος Δ.
Εργαστήριο Αστρονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταξιθετικός αριθμός:
520 ΚωτΔ ε 1974
Bib number:
3794

5. Μνήμη Δημητρίου Αιγινήτου (1862-1934)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002453
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1975
Ταξιθετικός αριθμός:
520.92 ΑιγΔ ΚαρΛ μ 1975
Bib number:
419900

6. Βασικά αποτελέσματα της σεισμολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Βασίλη Κ.Παπαζάχο

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002454
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
551.2209495 ΑΠΘ.ΕΓ β 1998
Bib number:
434193

7. Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002455
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1980
Εκδότης:
Meteorological Institute of the University of Thessaloniki
Ταξιθετικός αριθμός:
551.5 ΑγγΒ α 1980
Bib number:
6184

8. Πανηγυρικόν τεύχος επί τη εβδομηκονταετηρίδι του καθηγητού Μαρίνου Γερουλάνου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002456
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1939
Εκδότης:
Τύποις Πυρσού
Ταξιθετικός αριθμός:
920 ΓερΜ π 1939
Bib number:
434793

9. Τιμητικός τόμος στη μνήμη του καθηγητή Θεοδόση Κ. Παπαθεοδοσίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002457
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Εκδότης:
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ταξιθετικός αριθμός:
920 ΠαπΘ τ [19--]
Bib number:
481213

10. Compendium in astronomy. Α volume dedicated to Professor John Xanthakis on the occasion of completing twenty-five years of scientific activities as Fellow of the National Academy of Athens.

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002458
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1982
Εκδότης:
D. Reidel Publishing Company
Ταξιθετικός αριθμός:
520 MarH c 1982
Bib number:
544337

11. Εις μνήμην Λ. Καραπιπέρη = In memoriam L. Karapiperis.

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002459
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1990
Ταξιθετικός αριθμός:
551.5 Αση Δ μ 1990
Bib number:
500097

12. Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου: επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002462
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1959
Εκδότης:
[χ.ό.]
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) TριΚ τ 1959
Bib number:
86920

13. Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002463
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1973
Εκδότης:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΙΧ
Bib number:
86928

14. Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 1) ιστορία του δικαίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002464
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1963
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΑΡ I-III
Bib number:
86932

15. Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002465
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1996
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑργΑ ε 1996 1
Bib number:
87628

16. Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002466
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1973
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3
Bib number:
93259

17. Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002467
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1980
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980
Bib number:
97714

18. Αφιέρωμα εις Γεώργιον Ιω. Οικονομόπουλον

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002468
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1981
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΟικΓ α 1981
Bib number:
97715

19. Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002469
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Έτος έκδοσης:
1993
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜητΓ 1993 1-2
Bib number:
97717

20. Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002470
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1987
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1
Bib number:
100092