Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002469 5104 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου (τ. 2)
Μεταφρασμένος τίτλος:
Festschrift für Georgios G. Mitsopoulos
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Έτος έκδοσης:
1993
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
1339
Bib number:
97717
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜητΓ 1993 1-2

Φίλτρο

 

1. Οι διαφορές εκ της εφαρμογής της νομοθεσίας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ποια τα έχοντα δικαιοδοσία δικαστήρια;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004159
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κόρσος , Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

2. Σκέψεις σχετικά με τον ουσιαστικό πυρήνα της μετοχικής ιδιοκτησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004193
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

3. Προβλήματα του μέτρου απόδειξης στην πολιτική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004196
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κουσούλης , Στέλιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

4. Η πληροφοριακή εξέταση των διαδίκων κατ' αρθρ. 245 ΚΠΟΛΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004201
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κουτουρίσης , Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Die ehestreitigkeiten nach griechischem zivilprozessrecht. Aktuelle rechtslage und rechtspolitique überlegungen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004205
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

6. Το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη (δικαίωμα για χρηστή δίκη) κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. (Πορίσματα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004211
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κρουσταλάκης, Ευάγγελος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

7. Η διάσκεψη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης και η υπηρεσιακή εποπτεία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004214
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Κωστάκος , Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

8. Einige bemerkungen zu den zeitlichen grenzen der rechtskraft

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004219
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Leipold , Dieter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

9. Τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με τους νόμους 1653/1986 και 1682/1987

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004221
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

10. Τελολογική ερμηνεία και δικαιοπλαστική δράση του δικαστή στο αστικό δικονομικό δίκαιο. Μερικά παραδείγματα από τη νομολογία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004225
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Μερική εξαφάνιση της εκκαλούμενης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004228
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Ματθίας , Στέφανος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Ευθύνη του προστήσαντος για τις παράνομες πράξεις του προστηθέντος (ΑΚ 922)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004231
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

13. La collaboration des tiers dans l'instruction du procès

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004233
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Moreira, Jose Carlos, Barbarosa
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

14. Προβλήματα από την κύρωση του άρθρου 33 ΚΕΔΕ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004236
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Μπρίνιας, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

15. Die materielle rechtskraft deutscher vollstreckungsbescheide

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004241
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Münzberg , Wolfrgang
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. Veränderungen in den Beweismitteln des griechischen Zivilprozessgesetzbuches im Vergleich mit einigen kontinental-europäischen Beweisrechten

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004243
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Nagel , Heinrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. Σύγκρουση δεδικασμένων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004246
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1002 παρ. 2 και 969 παρ. 2 ΚΠΟΛΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004248
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Νικολόπουλος, Γεώργιος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. Maximen des deutschen Vollstreckungsverfahrens

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004250
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Peters , Egbert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Les racines historiques et logiques du code de procédure civile

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004254
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Σχολή Νομική
Δημιουργός:
Picardi, Nicola
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)