Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002463 4166 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μιχελάκης, Εμμανουήλ Μ.
Εκδότης:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Έτος έκδοσης:
1973
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
634
Bib number:
86928
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΙΧ

Φίλτρο

 

1. Fluctuating exchange rates

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1002988
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

2. Νεοθετικισμός και επιστήμη του δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1002990
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

3. Gedanken zur Aristotelischen Billigkeitslehre

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1002994
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Στράγγας, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

4. Die ideelle immission

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1002996
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Baur, Fritz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

5. Η τυπική και ουσιαστική ισχύς των νόμων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1002999
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φλώρος Αντώνιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

6. Le droit a indemmisation des passagers victimes de détournement d' avion

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003001
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Ευθύμιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

7. Δικαιοπραξίαι ιδρύσεως οροφοκτησιών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003003
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλλιμόπουλος, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

8. Η δημόσια διαθήκη ως τίτλος εκτελεστός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003005
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαντωνίου, Νικόλαος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

9. Απόκρουσις ενστάσεως παραγραφής δι΄αντιφατικήν του ενισταμένου διαγωγήν (venire contra factum proprium)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003007
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σόντης, Ιωάννης Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

10. Το πρόβλημα της συμμετοχής των ανηλίκων εις τας μαζικάς συναλλαγάς

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003009
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

11. Eine Rechtstatsachenuntersuchung über die Ursachen der zu langen Prozessdauer

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003012
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Baumgärtel, Gottfried
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής αποφάσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003013
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. Efficacia delle sentenze della corte di giustizia delle Comunità Europee nei procedimenti di pronunzia a titolo pregiudiziale

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003016
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Berri, Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

14. Die wichtigsten Grundlagen und Prinzipien der strafprozessualen Voruntersuchung: Gedanken aufgrund der finnischen Rechtsordnung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003018
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ellila, Tauno
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

15. Veränderungen des Sachaverhalts nach Verurteilung zu künftig fällig werdenden Leistungen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003020
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Grunsky , Wolfgang
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. Η ύπαρξις και το κύρος της κατασχέσεως ως προϋπόθεσης κανονικής διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού ή αναπειστηριασμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003022
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. La participation du Ministère Public au Procès Civil: Droit allemand et droit suisse

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003024
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Habscheid, Walther J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Der einstweilige Rechtsschutz vom Standpunkt der neuen griechischen Zivilprozessordnung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003026
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. Η αναγκαιότης των ενδίκων μέσων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003028
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κρίτζας, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Das Schiedsverfahren nach der neuen griechischen ZPO im Gegensatz zu der bisher geltenden Regelung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003030
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μάινας, Πέτρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)