Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος. Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002482 2331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος. Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Επιμελητής:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν.
Έτος έκδοσης:
1939
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
485
Bib number:
410521
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΖηλΑ τ 1939

Φίλτρο

 

1. Η στείρωσις και ο ευνουχισμός προς καταπολέμησιν των εγκλημάτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007060
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

2. Δικαστική δικαιοδοσία μοναστηριακών αρχών Αγίου Όρους, οριακαί διαφοραί

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007062
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γιούπης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

3. Περί της κατά το άρθρον 49 του νόμου 5325 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν αναγωγής προς απόδοσιν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007064
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γώγος, Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

4. Περί των χρεών του δημοσίου των υποκειμένων εις την βραχυπρόθεσμον πενταετή παραγραφήν του άρθρου 69 του λογιστικού νόμου και περί της έννοιας αυτής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007065
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

5. Η νομική φύσις της ασφαλιστηριακής αξιώσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007067
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δυοβουνιώτης , Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

6. Οι αντιφατικοί ισχυρισμοί κατά την πολιτικήν δικονομίαν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007069
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Θεοφίλου, Αριστείδης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

7. Η μεταρρύθμισις του αστικού δικαίου και η κατά του εγκλήματος πολιτική

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007072
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρανίκας , Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

8. Περί της νομικής φύσεως της φορολογικής υποχρεώσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007074
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κοφινάς , Γεώργιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φορολογικό δίκαιο

9. Δογματικαί και νομοθετικαί απόψεις περί του μουκίειου τεκμηρίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007075
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουσουλάκος , Γεώργιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

10. Τινά περί του χρόνου εν τω διοικητικώ δικαίω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007076
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κυριακόπουλος , Ηλίας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

11. Ενεχύρασις απαιτήσεως και εκχώρησις. Pignoris causa

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007078
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπαλής, Γεώργιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

12. Η εκ μεταμέλεια ανάκλησις της μεταξύ συζύγων αιτία θανάτου δωρεάς

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007079
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

13. Η έννοια της μικτής δωρεάς

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007083
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαμήτρου, Δημ. Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

14. Η αγορά ελπίδος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007085
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπανικολάου, Παναγιώτης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

15. Αι οργανικαί σχέσεις της διοικητικής ιεραρχίας και αι συναφείς προς αυτάς αρμοδιότητες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007087
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαχατζής, Γεώργιος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

16. Η νομική φύσις του πλοιάρχου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007089
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πασσιάς , Ιωάννης , Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

17. Περί Σιμωνίας κατά το δίκαιον της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007091
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράλλης , Κωνσταντίνος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

18. Ο έλεγχος του ακυρωτικού επί εκτιμήσεως των διαδικαστικών εγγράφων κατά την νομολογίαν του Αρείου Πάγου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007092
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. Τα ένδικα μέσα κατά των διαιτητικών αποφάσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007095
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σακελλαριάδης , Σπήλιος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Υποχρέωσις του ληξιάρχου καταχωρήσεως εις τα ληξιαρχικά βιβλία γάμου ελλήνος πολίτου τελεσθέντος εν τη αλλοδαπή έστω και άνευ ιερολογίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1007098
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σεφεριάδης , Στυλιανός Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο