Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 19559 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

22. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081700
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4037

23. Προληπτική Ψυχιατρική & Ψυχική Υγιεινή

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081760
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6642

24. ΠΡΟΑΓΩΓΉ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ & ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081775
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6641

25. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081790
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4172

26. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΑΚΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081812
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4089

27. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081831
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
16654

28. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081861
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6658

29. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081887
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5883

30. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΙΣΤΟΡΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081917
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3318

31. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081932
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4171

32. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081947
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4112

33. ΕΞΟΥΣΊΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΏΝΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081977
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3587

34. ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΉΣ ΔΊΚΗΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082007
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4160

35. ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΑΡΜΟΝΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082022
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6506

36. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082024
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4158

37. ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082029
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4132

38. ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082057
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6659

39. ΠΑΡΆΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082058
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6644

40. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 2

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082081
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6650