Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 12083 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

241. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2930217
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6322

242. ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΈΣΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2930228
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4368

243. Ιστορία του Δικαίου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2930316
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
61446

244. Justi atque injusti scientia - Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2930319
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
51402

245. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4η ΈΚΔΟΣΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2932996
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
61558

246. Γενικές αρχές Αστικού δικαίου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2932998
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62091

247. Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2933000
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
61478

248. Γυμναστική. Μια Πολύπλευρη Προσέγγιση

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2933002
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
61678

249. Ιστορία Φυσικής Αγωγής

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2933004
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
41344

250. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2933484
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
51437

251. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3983

252. Δια λόγους τιμής

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
41055

254. Πολιτισμική θεωρία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
26756

255. Αναπτυξιακή ψυχολογία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62045