Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 19561 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

265. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2974716
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3477

266. ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΑΟΓΡΑΦΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2974718
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3654

267. ΘΕΩΡΊΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2974721
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3924

268. ΤΡΌΠΟΙ ΣΚΈΨΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2975734
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4425

269. Πολιτική οικονομία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2975763
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
61452

270. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3023961
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62814

271. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3218274
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62260

272. ΝΟΥΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3218277
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5134

273. Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ.

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3218279
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6499

274. Τόποι μνήμης στην καστελλοριζιακή μετανάστευση και διασπορά

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3221274
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
40876

275. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3228813
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3804

276. Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3228815
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
74157

277. Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3228817
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62261

278. ΕΥΡΩΠΑΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3245732
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4113

279. ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3245734
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4403

280. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256365
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73549

281. ΕΙΔΙΚΈΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256786
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4014

282. Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256805
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
74420

283. Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256999
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73560

284. Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3257002
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73497