Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 14800 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

281. ΕΙΔΙΚΈΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256786
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4014

282. Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256805
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
74420

283. Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3256999
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73560

284. Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3257002
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
73497

285. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3260409
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63128

286. Κοινωνιολογία

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3265996
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
63091

287. Ποινικό Δίκαιο

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3266574
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
62988

288. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3266581
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3841