Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122449 340 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
661.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
71 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τρεις σελίδες στη γαλλική γλώσσα και τέσσερις στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, πρύτανης, πανεπιστήμιο, πρύτανης, κ. Βαϊσεμπάχ, μηχανικός, ωρολογοποιός, αλεξικεραύνια, Αλ. Γεωργαντάς, κατασκευή, υλικά, κόστος, είσοδος, χημείο, επίχρισμα, παρατηρήσεις, καθηγητές, αστρονομία, πρύτανης, πρόσκληση, συνεδρίαση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ηρακλής Μητσόπουλος, Δημήτριος Στρούμπος, Ιωάννης Παπαδάκης, γνωμοδότηση,
πυροσβεστικές αντλίες, προμήθεια, ποσό, Ζ. Τσιτσίνιας, πρόξενος, Μασσαλία, σχέδια, κατάλογος, τιμολόγιο, Υπουργείο Στρατιωτικών, παραγγελία, προμήθεια, πυροσβεστικές αντλίες, τιμή, υπουργείο Εσωτερικών, Εμμανουήλ Μανιτάκης, αντισυνταγματάρχης, τμήμα Δημοσίων Έργων, αναφορά,
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πυρκαϊά, προφυλάξεις, άνθρακας, χρήση, θέρμανση, έργα, αναγκαία, ακαδημαϊκή σύγκλητος, φροντίδα, ασφάλεια, ποσό,
Άγγελος Γιαννικέσης, γενικός πρόξενος Ελλάδος, Τεργέστη, Αμβρόσιος Ράλλης, Δημήτριος Τζώρτζης, ασφάλεια, κτήριο, ασφαλιστικά καταστήματα, αξία, οικοδόμημα, ποσό, πρύτανης, ευχαριστίες,
Φρουραρχείο Αθηνών, δωμάτιο, φυλάκιο,
πυρκαϊά, αποτελέσματα, δεξαμενή, ύδωρ, γνωμοδότηση,
φοιτητές, προφύλαξη, απαγόρευση, κάπνισμα,
περιγραφή, κτήριο, βόρεια, δυτική, πλευρά,
μειοδοσία, εργασία, διασκευή, δωμάτιο, δημοπρασία, πρακτικά, Αλέξανδρος Γεωργαντάς, μηχανικός,
Αδριατική Ένωση, ασφαλιστική εταιρεία, συμβόλαιο, επεξηγήσεις, απάντηση, Σύγκλητος, φωτιά, ζημιές, αποκατάσταση, καταστήματα, Ευρώπη.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.