Έκφραση του p53 και p63 στα νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης και συσχετισμός με άλλους προγνωστικούς παράγοντες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305558 1506 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Στάιος Δημήτριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Χ. Δεληβελιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ι. Καστριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ι. Αναστασίου (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκφραση του p53 και p63 στα νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης και συσχετισμός με άλλους προγνωστικούς παράγοντες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εxpression of p53 and p63 in the urinary bladder neoplasms and correlation with other prognostic factors
Περίληψη:
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η έκφραση του p53 και του p63 στα
νεοπλάσματά της ουροδόχου κύστης από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική
κυστεκτομή (λόγω διηθητικού CA ουροδόχου κύστεως και σε T1G3 ανθεκτικό σε BCG
θεραπεία) και να συσχετιστεί η έκφραση τους με προγνωστικούς παράγοντες όπως το
στάδιο της νόσου, ο βαθμός διαφοροποίησης της νόσου και η επιβίωση και την
σημασία αυτών στην πρόγνωση των ασθενών.
Μελετήθηκαν 100 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική κυστεκτομή στην Β΄
Ουρολογική Kλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Σισμανόγλειο Γ.Ν. Τεμάχια από
μπλόκ παραφίνης από το ιστολογικό παρασκεύασμα της κυστεκτομής χρώσθηκαν στο
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του ανωτέρου Νοσοκομείου, με ανοσοϊστοχημική. Η
παρακολούθηση των ασθενών ήταν τουλάχιστον έως τρία χρόνια μετά την ριζική
κυστεκτομή και έγινε είτε με τηλεφωνική συνέντευξη είτε με εξέταση στα
εξωτερικά ιατρεία.. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με
το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.00. Η ανάλυση της μελέτης κατέδειξε ότι δε
παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική σχέση του p53 και του p63 με τους
προγνωστικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν. Η πολυπαραγοντική ανάλυση των
μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν δεν κατέληξε σε κάποιο στατιστικά σημαντικό
αποτέλεσμα ενώ παρατέθηκαν και οι αναλυτικοί πίνακες για κάθε κατηγορία
σύγκρισης των παραπάνω αποτελεσμάτων.
Η έκφραση των βιοδεικτών p54 και p63 που μελετήθηκαν (μεμονωμένα ή/και σε
συνδυασμό) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική κυστεκτομή λόγω διηθητικού CA
ουροδόχου κύστεως και σε T1G3 ανθεκτικό σε BCGθεραπεία, δεν διαπιστώθηκε να
παρέχoυν καμία στατιστικά σημαντική προγνωστική αξία στην εκτίμηση των ασθενών
αυτών. Διαπιστώθηκε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά με το στάδιο της νόσου
και την έκφραση του p53.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος ουροδόχου κύστης, p53, p63, Ουροθηλιακός καρκίνος, Προγνωστικοί παράγοντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
310
Αριθμός σελίδων:
155
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.