Αλλοιώσεις του οφθαλμού κατά την διάρκεια και μετά την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305615 252 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Δημήτριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Βέργαδος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλοιώσεις του οφθαλμού κατά την διάρκεια και μετά την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Effects of cardiopulmonary resuscitation on ophthalmic tissues
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της ισχαιμίας σε
αμφιβληστροειδή και οπτικό νεύρο μετά από καρδιακή ανακοπή και επαναιμάτωση.
Χρησιμοποιήθηκαν 30 χοίροι. Υπό γενική αναισθησία σε όλη τη διάρκεια του
πειράματος, τα ζώα ήταν συνδεδεμένα με πλήρες monitoring. Μετά τη σταθεροποίησή
τους, σειρά είχε η πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής, η αποσύνδεση από τον
αναπνευστήρα και η παραμονή σε πλήρη άπνοια και αθεράπευτη καρδιακή ανακοπή επί
8 λεπτά. Τότε άρχιζε η προσπάθεια επαναιμάτωσης με ΚΑΑ και η χορήγηση
ενδοφλεβίως των αντίστοιχων για κάθε ομάδα φαρμάκων: Στην ομάδα Α μόνο
επινεφρίνη, στην ομάδα Β επινεφρίνη και λεβοσιμεντάνη.
Μετά την εφαρμογή ΚΑΑ, η υπεροχή της ομάδας Β είναι εμφανής και στατιστικά
σημαντική σε όλες τις αιμοδυναμικές μεταβλητές που μετρήθηκαν.
Η ομάδα Β υπερτερεί και ως προς την επανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας των ζώων.
Μόνο 6/15 της ομάδας Α κατάφεραν να επιβιώσουν, σε αντίθεση με 14/15 της ομάδας
Β.
Όσον αφορά την ανάλυση των πρωτεϊνών, σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η
υπεροχή της ομάδας Β έναντι της Α. Οι S-100 και NSE στον αμφ/δή βρέθηκαν
σημαντικά αυξημένες στην ομάδα Α. Το ίδιο και στο οπτικό νεύρο, όπου η S-100
δεν ανιχνεύθηκε στην ομάδα Β, ενώ η NSE βρέθηκε αυξημένη στην ομάδα Α.
Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των χρώσεων, αν και δεν
αποδείχτηκαν στατιστικώς σημαντικά. Η ομάδα Α παρουσιαζόταν συχνά με ηπιότερη
χρώση, ενώ η ομάδα Β με εντονότερη.
Συμπερασματικά, από την παρούσα πειραματική μελέτη πρόκλησης
ισχαιμίας/επαναιμάτωσης, ο συνδυασμός επινεφρίνης και λεβοσιμεντάνης φαίνεται
να υπερτερεί έναντι της χορήγησης επινεφρίνης μόνο, και να προσφέρει μεγαλύτερη
προστασία.
Λέξεις-κλειδιά:
Αμφιβληστροειδής, Οπτικό νεύρο, Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, Αδρεναλίνη, Λεβοσιμεντάνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
111

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.