Αποτύπωση προσδιοριστικών παραγόντων σε παχύσαρκα παιδιά. Διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305841 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-04
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Αννα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεώργιος Χρούσος (Επιβλέπων), Εμμανουήλ Καναβάκης , Γεώργιος Δεδούσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτύπωση προσδιοριστικών παραγόντων σε παχύσαρκα παιδιά. Διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα υγείας με επιδημικές
διαστάσεις. Τα όρια τόσο των αιτιών της πρόληψης και της θεραπείας όσο και της
υπερβαρότητας και παχυσαρκίας δεν είναι ευδιάκριτα. Επιπλέον δεν υπάρχει μία
«θεραπεία», υιοθετώντας μία και μόνο απλή προσέγγιση. Είναι αναγκαίο να
συνεργαστούν στενά οι υπηρεσίες της δημόσιας υγείας και η κλινική ιατρική, ώστε
να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα. Αναγνωρίζεται δε, ότι η πρόληψη και κυρίως
η έγκαιρη παρέμβαση είναι οι μόνες εφικτές επιλογές για την μείωση της
επιδημίας, αφού οι τρέχουσες πρακτικές αντιμετώπισης σε μεγάλο βαθμό
αποτυγχάνουν.
Στην παρούσα μελέτη αναπτύξαμε δύο διαφορετικής προσέγγισης παρεμβατικά
προγράμματα. Κοινός σκοπός τους ήταν να φανεί ή αποτελεσματικότητα ή μη στην
απώλεια σωματικού βάρους και η διατηρησιμότητα, καθώς και η αλλαγή της
διατροφικής συμπεριφοράς προς όφελος υγιεινών συνηθειών, όπως είναι η
τακτική λήψη πρωινού, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και η συμμετοχή
στην άσκηση. Παράλληλα επιδιώξαμε να φανεί η ένταση της επίδρασης που είχαν
τα προγράμματα σε διαπιστωμένες συμπεριφορές ανθυγιεινών επιλογών, όπως η
κατανάλωση γλυκών αναψυκτικών και πρόχειρου φαγητού.
Στη πρώτη φάση της μελέτης τα παιδιά ακολούθησαν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής
διατροφικής παρέμβασης στο εξωτερικό Ιατρείο Παιδικής Παχυσαρκίας του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Στο ειδικό μέρος του προγράμματος έγινε η
καταγραφή βασικών ανθρωπομετρικών και βιοχημικών παραμέτρων και η ανάλυση της
σύστασης σώματος με τη μέθοδο απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ διπλής ενέργειας
(Dual Energy X-Ray Absortiometry DEXA).Οι συσχετίσεις μεταξύ σωματομετρικών,
βιοχημικών και οστικών δεικτών συγκρίθηκαν αντίστοιχα με ομάδα παιδιών
φυσιολογικού βάρους. Επίσης εξετάστηκε η ύπαρξη πολυμορφισμών σε μικρό αριθμό
γονιδίων που βιβλιογραφικά συνδέονται, με την παχυσαρκία.
Σε δεύτερη φάση της μελέτης, μέρος του δείγματος παρακολούθησε ένα
διαφορετικού τύπου παρεμβατικό πρόγραμμα προαγωγής υγείας, που
πραγματοποιήθηκε σε καλοκαιρινή κατασκήνωση για 3 εβδομάδες. Τα παιδιά
συμμετείχαν βιωματικά σε πρόγραμμα διατροφικής αγωγής και άσκησης χωρίς
ιδιαίτερους θερμιδικούς προσδιορισμούς. Η ενίσχυση και επιβράβευση για
δοκιμή υγιεινών επιλογών όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, κατανάλωση πρωινού και
η παρακίνηση για συμμετοχή σε κίνηση και παιχνίδι ήταν ο βασικός κορμός του
προγράμματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδική παχυσακία, Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, Έλεγχος σωματικού βάρους, Γονίδια, Οστικοί δείκτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
253
Αριθμός σελίδων:
196

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.