Σύγκριση επιπολασμού και χαρακτηριστικών του Μεταβολικού Συνδρόμου των Ελληνίδων γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308298 103 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κύρκου Γιαννούλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Επίκουρος Καθηγητής, Αττιλάκος Αχιλλέας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση επιπολασμού και χαρακτηριστικών του Μεταβολικού Συνδρόμου των Ελληνίδων γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (Polycystic Ovary Syndrome
-PCOS) είναι η πιο συχνή ενδροκρινολογική διαταραχή κατά την αναπαραγωγική
ηλικία των γυναικών (4-8%). Μελέτες σημειώνουν ότι οι γυναίκες με PCOS έχουν
αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜετΣ). Ο επιπολασμός του
ΜετΣ στις γυναίκες με PCOS είναι υψηλός και σημειώνει διακυμάνσεις μεταξύ των
χωρών και των εθνικοτήτων.
Σκοπός μας είναι να υπολογίσουμε τον επιπολασμό, να αξιολογήσουμε τα
χαρακτηριστικά του ΜετΣ στις Ελληνίδες γυναίκες με PCOS, και να ερευνήσουμε τη
σχέση του ΜετΣ με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).
Υλικό-Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη, συμμετείχαν 230 Ελληνίδες γυναίκες με PCOS
και 155 υγιείς εθελόντριες. Η διάγνωση του PCOS έγινε με βάση τα κριτήρια του
Ρότερνταμ και η διάγνωση του ΜετΣ βασίστηκε στα κριτήρια της International
Diabetes Federation.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του ΜετΣ ήταν 12.6%, σημαντικά υψηλότερος
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης και
τριγλυκεριδίων ήταν τα πιο συχνά συμπτώματα στον πληθυσμό των γυναικών με PCOS
(p<0.05). Οι γυναίκες με PCOS παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερο ΔΜΣ συγκριτικά με
την ομάδα ελέγχου (p<0.001). Επιπλέον, ο επιπολασμός του ΜετΣ υπολογίστηκε
ανάλογα με τον ΔΜΣ: φυσιολογικός ΔΜΣ, υπέρβαρες και παχύσαρκες. Οι παχύσαρκες
γυναίκες με PCOS παρουσίασαν σημαντική διαφορά συγκριτικά με τις παχύσαρκες
γυναίκες της ομάδας ελέγχου (0.0% έναντι 32.3%).
Συμπέρασμα: Η παρούσα μελέτη έδειξε υψηλό επιπολασμό του ΜετΣ και αυξημένο ΔΜΣ
στις Ελληνίδες γυναίκες με PCOS. Επιπλέον, απέδειξε την υψηλότερη επικράτηση
του ΜετΣ στις παχύσαρκες γυναίκες με PCOS σε σύγκριση με τις υγιείς γυναίκες
της ομάδας ελέγχου.
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, Μεταβολικό Σύνδρομο, Επιπολασμός, Χαρακτηριστικά, International Diabetes Federation
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
199
Αριθμός σελίδων:
170

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.