Σχέση καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου με την οστική υγεία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308317 146 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-11
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Πλιάτσικα Παρασκευή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αν. Καθ. Πανουλής Κωνσταντίνος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου με την οστική υγεία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Relationship of cardiometabolic risk factors with bone health in postmenopausal women
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει να προσφέρει στοιχεία για την
αποσαφήνιση της σχέσης καρδιομεταβολικού κινδύνου και οστικής φυσιολογίας σε
γυναίκες που βρίσκονται στην κλιμακτήριο. Για τους σκοπούς της μελέτης,
συλλέχθηκε δείγμα 1025 γυναικών που παρακολουθούνταν στο Ιατρείο Εμμηνόπαυσης -
Οστεοπόρωσης της Β’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επί συγχρονικής μελέτης, με παράλληλη
εξέταση πολλαπλών παραγόντων καρδιομεταβολικού κινδύνου και πιθανών συγχυτικών
παραγόντων. Η οστική υγεία και φυσιολογία των γυναικών εκτιμήθηκαν στη βάση της
οστικής πυκνότητας (μετρήσεις με τη μέθοδο DXA) και του ρυθμού του οστικού
μεταβολισμού (μετρήσεις σκελετικής ισομορφής της αλκαλικής φωσφατάσης). Στην
παρούσα διατριβή, οι καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου που εμφάνισαν
οποιαδήποτε σύνδεση με παραμέτρους της οστικής υγείας και φυσιολογίας ήταν ο
Δείκτης Μάζας Σώματος, και, αφότου αυτός ελήφθη υπ’όψιν, η ύπαρξη Μεταβολικού
Συνδρόμου (κατά τον ορισμό NCEP ATP III, αναθεώρηση 2005), τα επίπεδα της LDL
χοληστερόλης και ο βαθμός αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης (μετρήσεις δείκτη
HOMA-IR). Εκ των ευρημάτων της μελέτης, προτείνεται εξατομικευμένη μεταβολική
προσέγγιση γυναικών που εισέρχονται στο στάδιο της εμμηνόπαυσης, ώστε
οποιαδήποτε προσπάθεια για μετριασμό του καρδιομεταβολικού κινδύνου, μέσω
υγιεινοδιαιτητικών μέτρων αλλά και φαρμακευτικής αγωγής, να στοχεύει παράλληλα
σε εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την οστική φυσιολογία.
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμηνόπαυση, Οστεοπόρωση, Οστικός μεταβολισμός, Καρδιομεταβολικός κίνδυνος, Μεταβολικό σύνδρομο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
547
Αριθμός σελίδων:
x, 518