Χορήγηση σενθακίνης και κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε παιδιατρικό χοίρειο μοντέλο αιμορραγικής καταπληξίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308416 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σιαφάκα Ιωάννα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χορήγηση σενθακίνης και κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε παιδιατρικό χοίρειο μοντέλο αιμορραγικής καταπληξίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αιμορραγική καταπληξία αποτελεί μείζον πρόβλημα με μεγάλη
θνητότητα. Κύρια θεραπεία είναι η αποκατάσταση του κυκλοφορούντος όγκου
αίματος. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η σενθακίνη βελτιώνει την
24ωρη επιβίωση σε χοίρειο μοντέλο αιμορραγικής καταπληξίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα χοίρεια μοντέλα που συμπεριελήφθησαν ήταν είκοσι πέντε.
Σε όλα τα ζώα προκλήθηκε οξεία αιμορραγία έως ότου η μέση αορτική πίεση (ΜΑΠ)
να μειωθεί στα 40-45 mmHg. Είκοσι από αυτά τυχαιοποιήθηκαν σε δύο επιμέρους
ομάδες των δέκα, την ομάδα ελέγχου και την ομάδα σενθακίνης, η οποία έλαβε
σενθακίνη σε δόση 0,015 mg/kg. Σε όλα τα ζώα χορηγήθηκε ''Lactated Ringer's
solution'' έως ότου η ΜΑΠ επανέλθει στο 90% της αρχικής. Μία επιπλέον ομάδα
πέντε ζώων, η ομάδα μίμησης, προστέθηκε μεταγενέστερα, προκειμένου να μιμηθεί
την αιμοδυναμική εικόνα της ομάδας σενθακίνης.
Αποτελέσματα: Ο συνολικός όγκος των υγρών στις ομάδες ελέγχου και μίμησης ήταν
σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο της σενθακίνης (2093 ± 196 ml, 1830 ±
173 και 342 ± 48 αντίστοιχα, p<0,001). Όλα τα ζώα που έλαβαν σενθακίνη
επεβίωσαν τις επόμενες 24 ώρες ενώ, αντίθετα, μόνο 3 από την ομάδα ελέγχου και
μόλις 1 από την ομάδα μίμησης (p=0,002).
Συμπέρασμα: Η σενθακίνη βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση ενώ απαιτεί μικρότερο
όγκο υγρών.
Λέξεις-κλειδιά:
Καταπληξία, Σενθακίνη, Αναζωογόνηση, Υγρά, Επιβίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
233
Αριθμός σελίδων:
160

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.