Αυτενέργεια, νομοτέλεια και ενδεχομενικότητα στην καντιανή φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308744 860 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-20
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μαρκολέφας Ηλίας
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βάσω Κιντή-Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Αριστείδης Μπαλτάς-Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, Στέλιος Βιρβιδάκης-Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτενέργεια, νομοτέλεια και ενδεχομενικότητα στην καντιανή φιλοσοφία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Spontaneity, lawfullness and contingency in Kantian philosophy
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή εξετάζει την σχέση τριων θεμελιωδών εννοιών της καντιανής
σκέψης, της αυτενέργειας, της νομοτέλειας και της ενδεχομενικότητας στην
Κριτική της Κριτικής Δύναμης.
Λέξεις-κλειδιά:
Καντ, Κριτική Φιλοσοφία, Ενδεχομενικότητα, Αυτενέργεια, Εποπτικός νους
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
VIII, 312