Μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309005 771 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-05
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χ.Ε.Αθανασιάδης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Mixed boundary value problems in electromagnetic wave scattering by chiral media
Περίληψη:
Στο 1ο Κεφάλαιο της εργασίας αποδεικνύονται α)η επιλυσιμότητα του προβλήματος
σκέδασης επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται σε μη χειρόμορφο
περιβάλλον από χειρόμορφο διηλεκτρικό με πυρήνα τέλειο αγωγό
β)η επιλυσιμότητα του προβλήματος σκέδασης επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος
που διαδίδεται σε χειρόμορφο περιβάλλον από λεπτή χειρόμορφη επιφάνεια(screen)
στην οποία ισχύουν μεικτές συνοριακές συνθήκες. Στο 2ο Κεφάλαιο εφαρμόζεται η
Θεωρία χαμηλών συχνοτήτων και επιλύονται προβλήματα Θεωρίας δυναμικού στα οποία
μετατρέπονται προβλήματα σκέδασης. Στο 3ο Κεφάλαιο μελετάται το αντίστροφο του
προβλήματος β) του 1ου Κεφαλαίου
Λέξεις-κλειδιά:
Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικού κύματος, Χειρόμορφα υλικά, Αντίστροφο πρόβλημα, Συνοριακή συνθήκη, Λεπτό επιφανειακό χωρίο διπλής όψης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.