'Επίδραση των κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων στο στρες των, χρονίως και μη, ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309796 1291 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-08-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ζωγόπουλος Ευγένιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκ. Καθηγητής Χρ. Χριστοδούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
'Επίδραση των κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων στο στρες των, χρονίως και μη, ασθενών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα χρόνια νοσήματα αποτελούν ένα εξέχoν πρόβλημα υγείας, καθώς πολλά
από αυτά συνιστούν μερικές από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και
θνησιμότητας. Εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τροποποιήσιμες συμπεριφορές
όπως η χρήση καπνού, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η ανθυγιεινή διατροφή
και το αλκοόλ. Ωστόσο, φαίνεται πως τα αυξημένα επίπεδα στρες αυξάνουν την
πιθανότητα το άτομο να υιοθετήσει συμπεριφορές επιβλαβείς για την υγεία κάτι
που έχει συσχετιστεί εν μέρη και με την ελλιπή κοινωνική υποστήριξη σε
περιπτώσεις έντονου στρες
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για παρεμβάσεις ενίσχυσης των δικτύων και μείωσης του στρες,
καθώς και για προσεκτικότερη παρακολούθηση ασθενών με προβληματικά δίκτυα που
έχουν αυξημένη πιθανότητα να βιώνουν εντονότερο ψυχοκοινωνικό στρες
Συμπέρασμα της όλης ανασκόπησης φαίνεται πως η εποχή της καθαρά νοσοκεντρικής
προσέγγισης έχει παρέλθει και πως η αλληλεπίδραση των κοινωνικών παραγόντων
στην υγεία και την ασθένεια είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψιν από τους
επαγγελματίες υγείας και τους ερευνητές του χώρου. Ουσιαστικά, αναδεικνύεται
μέσα από αυτή την εργασία η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης των
κοινωνικών δικτύων στην πρόγνωση αλλά και τη θεραπεία ασθενειών, που
αντιμετωπίζονται καθημερινά από επαγγελματίες υγείας. Ο άξονας που διαπερνά
κάθετα αυτή την έρευνα είναι πως θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση του κόστους
για τον ασθενή αλλά και το νοσοκομείο, αλλά και ουσιαστική βελτίωση της
ποιότητας ζωής του ασθενούς μέσω της ένταξης του σε κοινωνικά υποστηρικτικά
δίκτυα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να έχουν εισαχθεί δυναμικά στο χώρο
των επιστημών υγείας και να αποτελούν πλέον σημαντικό παράγοντα που επιδρά στην
υγεία των ανθρώπων. Το στρες ως διαμεσολαβητής στη σύνδεση κοινωνικών δικτύων
και νοσημάτων δεν πρέπει να παραλείπεται να αναφέρεται στη σχέση των κοινωνικών
δικτύων με την υγεία. Η επίδραση των δικτύων είναι προγνωστική μελλοντικής
νοσηρότητας και θνησιμότητας, καθώς και σημαντικού ρόλου στην εξέλιξη της
πορείας του νοσήματος και της ψυχικής σταθερότητας του ασθενούς ενώ δεν πρέπει
να παραλείπεται η μελέτη της πιθανότητας αλλαγής των δικτύων ως αποτέλεσμα ενός
νοσήματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Xρόνια νοσήματα, Kοινωνικά δίκτυα, Στρες, Αλληλεπίδραση, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
37

document.pdf
630 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.