Προσδιορισμός της συσχέτισης ανάμεσα σε μεταλλάξεις του EGFR και της έκφρασης υποδοχέων ορμονών φύλου σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309821 1657 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-28
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Πέττα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής, Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός της συσχέτισης ανάμεσα σε μεταλλάξεις του EGFR και της έκφρασης υποδοχέων ορμονών φύλου σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Correlation between EGFR mutations and female hormone receptor expression in patients with lung adenocarcinoma
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι μεταλλάξεις του EGFR είναι συχνότερες στις γυναίκες, στο αδενοκαρκίνωμα, σε
μη καπνιστές και καταγόμενους από την Άπω Ανατολή. Μελέτες έχουν δείξει ότι
ασθενείς που φέρουν EGFR μετάλλαξη εκφράζουν συγχρόνως υποδοχείς οιστρογόνων
(ER) με υψηλή συχνότητα• ωστόσο η έκφραση υποδοχέων ορμονών φύλου είναι παρούσα
αλλά περιορισμένη στο αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα.
ΣΚΟΠΟΣ Η συσχέτιση ανάμεσα σε μεταλλάξεις EGFR και έκφραση υποδοχέων ορμονών
φύλου σε αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα, η καταγραφή φύλου, ηλικίας, δείκτη μάζας
σώματος (BMI), καπνίσματος και συννοσηρότητας. Να προσδιοριστεί εάν ασθενείς
ανεξάρτητα από το φύλο και την ύπαρξη EGFR μετάλλαξης, εκφράζουν υποδοχείς
ορμονών φύλου και αν η έκφραση αυτών είναι συχνότερη στους EGFR θετικούς.
Eπίσης εάν ER(-) ασθενείς, εμφανίζουν αυξημένο επιπολασμό για παχυσαρκία,
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα.
ΥΛΙΚΟ, ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν αναδρομικά 25 ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα
πνεύμονα, ταυτοποιημένοι ως προς την ύπαρξη ή όχι EGFR μετάλλαξης. Στο βιοπτικό
υλικό αυτών, προσδιορίστηκε η ανίχνευση των αντισωμάτων των υποδοχέων ορμονών
φύλου (ER, PR, Cerb2) με ανοσοϊστοχημική μέθοδο τριών βημάτων. Καταγράφηκαν τα
επιδημιολογικά και κλινικά τους στοιχεία. Εξαιρέθηκαν 5 ασθενείς των οποίων η
διάγνωση είχε τεθεί με κυτταρολογική εξέταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 80% ήταν άνδρες και το 20% γυναίκες. Oι EGFR (-) και οι PR (+)
ασθενείς ήταν άνδρες στο μεγαλύτερο ποσοστό, p value <0.001 και 0.025,
αντίστοιχα). Οι EGFR(-) καπνιστές ήταν περισσότεροι από τους EGFR (+), (p
value=0.024). ΕGFR (-) ασθενείς ήταν συχνότερα και PR(+) και εμφάνιζαν
συχνότερα ρευματοειδή αρθρίτιδα (p value=0.044 και 0.019, αντίστοιχα), ενώ οι
ΕGFR (+) είχαν συχνότερα άσθμα (p value=0.019).Οι PR (+) έπασχαν συχνότερα από
στεφανιαία νόσο, (p value=0.033). Οι ER(-) ασθενείς ήταν συχνότερα παχύσαρκοι
(p value=0.014). Καμιά άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε
ανάμεσα στις ομάδες που εξετάστηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προϋπάρχουσες μελέτες που
υποστηρίζουν ότι υποδοχείς ορμονών φύλου εκφράζονται σε άνδρες και γυναίκες,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη EGFR μετάλλαξης και άρα δεν συνιστούν σημαντικό
παράγοντα που ευθύνεται για τον υψηλό επιπολασμό αδενοκαρκινώματος στις
γυναίκες. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι η απουσία οιστρογονικών υποδοχέων σχετίζεται
με αυξημένο επιπολασμό παχυσαρκίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Aδενοκαρκίνωμα πνεύμονος, Μεταλλάξεις EGFR , Υποδοχείς ορμονών φύλου (ER, PR, cerb2), Παχυσαρκία, Kαρδιαγγειακά νοσήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
186
Αριθμός σελίδων:
169
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.