Αγγειακές επιπλοκές σε μεταμοσχευμένους νεφρούς. Διάγνωση και αντιμετώπιση με την χρήση επεμβατικών τεχνικών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309838 444 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-05
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γιολδάση Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ. Καθ. Αχιλλέας Χατζηϊωάννου (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγγειακές επιπλοκές σε μεταμοσχευμένους νεφρούς. Διάγνωση και αντιμετώπιση με την χρήση επεμβατικών τεχνικών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μολονότι η μεταμόσχευση νεφρού είναι επέμβαση ρουτίνας αποτελώντας συνήθη
πρακτική στην θεραπευτική μας φαρέτρα, ο τομέας αυτός παραμένει ταχέως
εξελισσόμενος καθώς σημειώνονται διαρκείς ανακαλύψεις τόσο στον ιατρικό όσο και
στον τεχνολογικό τομέα. Με το παρόν σύγγραμμα και μετά από ενδελεχή έρευνα τις
ιατρικής βιβλιογραφίας, γίνεται μια προσέγγιση στον τομέα της μεταμόσχευσης του
νεφρού, την συνοδό νοσηρότητα και θνητότητα, τους παράγοντες που την επηρεάζουν
καθώς και την εφαρμοζόμενη χειρουργική τεχνική. Στη συνέχεια ακολουθεί
αναλυτική παρουσίαση των αγγειακών επιπλοκών που απαντώνται στον μεταμοσχευμένο
νεφρό, της συχνότητας αυτών και του ουσιώδους ρόλου που διαδραματίζει η
επεμβατική ακτινολογία στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους ενώ παράλληλα,
συγκρίνεται με τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές ως προς την επιβίωση του
μοσχεύματος και την ποιότητα ζωής με βάση σύγχρονες, πολυκεντρικές μελέτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταμόσχευση, Νεφρός, Επιπλοκές, Αγγειακές βλάβες, Επεμβατικές ακτινολογικές τεχνικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
207
Αριθμός σελίδων:
112