Αγγειοπλαστική καρωτίδων - ενδείξεις και συστήματα εγκεφαλικής προστασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309848 466 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-04
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Γιάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Χρήστος Λιάπης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγγειοπλαστική καρωτίδων - ενδείξεις και συστήματα εγκεφαλικής προστασίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση των ενδείξεων και των αντενδείξεων της
αγγειοπλαστικής των καρωτίδων. Με την χρήση συσκευών εγκεφαλικής προστασίας, οι
αρχικές ενδείξεις έχουν διευρυνθεί και ο κίνδυνος σημαντικών επιπλοκών έχει
μειωθεί.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ
Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στην καρωτιδική νόσο, στις
ενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης, στην χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα
των συστημάτων εγκεφαλικής προστασίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενδαγγειακή αποκατάσταση της καρωτιδικής νόσου προσθέτει ένα ακόμη όπλο στη
φαρέτρα μας, αρκεί να επιλέγεται πάντοτε με βάση τις διεθνείς ενδείξεις. Η
μέχρι πρότινος Αχίλλειος πτέρνα της επέμβασης, που ήταν ο
κίνδυνος της εμβολής του εγκεφάλου κατά την διάρκεια της αγγειοπλαστικής των
καρωτίδων, φαίνεται να βρίσκει απάντηση στα συστήματα εγκεφαλικής προστασίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγειοπλαστική καρωτίδων, Συστήματα εγκεφαλικής προστασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
31
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
608 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.