Αγγείωση καταγματικού πόρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309850 548 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-22
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Σωτήριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρονόπουλος Ευστάθιος (επιβλέπων), Λυρίτης Γεώργιος, Παπαιωάννου Νικόλαος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγγείωση καταγματικού πόρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση ότι η αγγειογένεση
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην σκελετική ανάπτυξη και την καταγματική
ανακατασκευή. Ένα ενεργό δίκτυο αιμοφόρων αγγείων αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την επιβίωση του μυοσκελετικού συστήματος.
Μεθοδολογία: Η ανάπτυξη του σκελετού και η αποκατάσταση του κατάγματος
περιλαμβάνει τον συντονισμό πολλαπλών εκδηλώσεων όπως η μετανάστευση, η
διαφοροποίηση και η ενεργοποίηση πολλών τύπων κυττάρων και ιστών. Ανάπτυξη
μικροαγγείωσης και μικροκυκλοφορίας είναι σημαντικές για την ομοιόσταση και την
αναγέννηση του ζωντανού οστού.
Αποτελέσματα: Το αγγειακό σύστημα μεταφέρει οξυγόνο, θρεπτικές ουσίες και πολλά
είδη κυττάρων σε όλους τους ιστούς του σώματος. Η ανάπτυξη ώριμης αγγειακής
κατασκευής είναι ένα από τα πρώιμα συμβάντα στην οργανογένεση. Ο VEGF και οι
αντίστοιχοι υποδοχείς του είναι το κλειδί των μοριακών και κυτταρικών
εκδηλώσεων που τελικά οδηγούν στην ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος.
Συμπεράσματα: Η αγγειογένεση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συστηματική
ανάπτυξη και επιδιόρθωση των οστών. Η κατανόηση ανάμεσα στα οστικά και
ενδοθηλιακά κύτταρα με τα σηματοδοτικά μόρια, παρουσιάζει βασικούς μηχανισμούς
που εμπλέκονται στην οστική μορφογένεση, προσφέροντας γνώσεις που σχετίζονται
με τις οστικές παθήσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγειογένεση, Πόρωση κατάγματος, Οστεογένεση, Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, Οστεοποίηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
VIII,IX,X
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
ΧΙV,70
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.