Αδενοκαρκίνωμα προστάτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309861 460 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κατσαούνης Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν.Καθ. Α. Λάζαρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αδενοκαρκίνωμα προστάτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Prostate adenocarcinoma
Περίληψη:
Το αδενοκαρκίνωμα προστάτη αποτελεί τη συχνότερα εμφανιζόμενη κακοήθεια στους
άνδρες.Η ετήσια επίπτωση είναι 79/100000 άνδρες στην Ευρώπη.Σε αυτήν την
ανασκόπηση αναλύονται οι βασικοί μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι οδηγούν στην
καρκινογένεση, όπως είναι οι αλλαγές στον υποδοχέα των ανδρογόνων και στο
σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/AKT. Επίσης, γίνεται αναφορά στα βασικά
παθολογοαντομικά χαρακτηριστικά του αδενοκαρκινώματος προστάτη, καθώς και στην
προγνωστική αξία του Gleason Score. Aναφέρονται τα βασικά διαγνωστικά εργαλεία
που χρησιμοποιούνται στην καθήμέρα πράξη, όπως είναι η βιοψία, οι
απεικονιστικές μέθοδοι και η μέτρηση του PSA. Ακόμη περιγράφονται οι βασικοί
θεραπευτικοί χειρισμοί στο τοπικά εντοπισμένο αδενοκαρκίνωμα, όπως είναι η
ενεργός παρακολούθηση, η ακτινοθεραπεία (EBRT και βραχυθεραπεία), καθώς και η
ριζική προστατεκτομή(ανοικτή ή λαπαροσκοπική).Γίνεται εκτενής αναφορά στη
θεραπεία του μεταστατικού αδενοκαρκινώματος με τη χορήγηση ανδρογονικού
αποκλεισμού με LHRH ανάλογα με ή χωρίς αντιανδρογόνα. Τέλος, περιγράφεται ο
σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση του ορμονοάντοχου
μεταστατικού αδενοκαρκινώματος , όπου έχουν συμπεριληφθεί όλα τα νέα φάρμακα
που έχουν λάβει έγκριση την τελευταία διετία, όπως η οξική αμπιρατερόνη, η
καμπαζιταξέλη και η ενζαλουταμίδη.
Λέξεις-κλειδιά:
Αδενοκαρκίνωμα, Προστάτη, Xημειοθεραπεία, Aκτινοθεραπεία, Προστατεκτομή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
73
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
769 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.