Αιμορραγία τρίτου σταδίου τοκετού. Ατονία μήτρας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309875 619 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-12
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ακρίβου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Ε. Σαλαμαλέκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αιμορραγία τρίτου σταδίου τοκετού. Ατονία μήτρας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Από την αρχή της συγγραφής αυτής της εργασίας, αναγνώρισα ότι προφανώς δεν
είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα όσα αφορούν ένα τόσο σημαντικό, μαιευτικό θέμα.
Ωστόσο, η κατεύθυνση αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να παρουσιάσει μια
σύντομη απεικόνιση των αιμορραγιών του τρίτου σταδίου του τοκετού, αναφέροντας
συνοπτικά τα αίτια, τη διάγνωση και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται και να
αναλύσει τη συχνότερη επιπλοκή της υστεροτοκίας, που είναι η ατονία της μήτρας.
Ειδικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαχωρίζονται οι προδιαθεσικοί παράγοντες και
γίνεται μια αναφορά στο ρόλο τους. Στη συνέχεια, καταγράφεται η διάγνωση της
ατονίας της μήτρας με τη χρήση ενός ακρωνυμίου, όπου βοηθά στη διαφορική
διάγνωσή του.
Το μείζον ζητούμενο της επιπλοκής αυτής δεν είναι άλλο από την αντιμετώπισή
της, και για αυτό το λόγο καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της εργασίας. Γίνεται,
λοιπόν, μια εκτενής περιγραφή στη φαρμακευτική θεραπεία, κατηγοριοποιώντας τα
μητροσυσπαστικά φάρμακα και καταγράφοντας το ρόλο τους, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα τους. Ακολουθεί η χειρουργική προσέγγιση της αιμορραγίας της
υστεροτοκίας, διατυπώνοντας τόσο τεχνικές και τρόπους ελέγχου της αιμορραγίας,
όπου υπόσχονται τη διατήρηση της γονιμότητας όσο και την έσχατη αλλά σωτήρια
λύση που είναι η μαιευτική ολική υστερεκτομή.
Τέλος, αναφορικά με την περιγεννητική έκβαση, παρουσιάζω ένα περιστατικό
(φωτογραφικό υλικό από το μαιευτήριο «Ρέα») που αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα
της αποτελεσματικότητας των νέων τεχνικών στην αντιμετώπιση της ατονίας της
μήτρας, με μελλοντική διατήρηση της γονιμότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Ατονία μήτρας, Αιμορραγία τρίτου σταδίου, Μητροσυσπαστικά, Ράμματα συμπίεσης μήτρας, Μαιευτική υστερεκτομή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
66
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.