Αρρυθμιολογικές διαταραχές με την χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310265 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-26
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Προκόπης Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρίζος Εμμανουήλ επίκουρος καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρρυθμιολογικές διαταραχές με την χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ένας αριθμός διαφορετικών ψυχοτρόπων και μη φαρμάκων, συνδέθηκαν με αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ιδιαίτερα τα τρικυκλικα αντικαταθλιπτικα έχουν συνδεθεί
με ιατρογενή παράταση του QT αλλά και πολλά νεότερα όπως η σιταλοπράμη, έχουν
δοσοεξαρτώμενο αποτέλεσμα στην παράταση του QT η οποία πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν λόγω της πιθανότητας επικίνδυνων αρρυθμιών (TdP) και αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου. Η καρδιοτοξικότητα είναι δεδομένη σε υπερδοσολογία ενώ σε θεραπευτικές
δόσεις υπάρχουν λιγότερα δεδομένα.
Σε κυτταρικό επίπεδο αυτά συνήθως δρουν σε κανάλια ιόντων και οδηγούν σε
αναστολή της δράσης τους που προδιαθέτει σε ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές.
Η πιθανότητα βέβαια για επικίνδυνες αρρυθμίες δεν είναι ευθέως ανάλογη της
παράτασης του QT, όπως επίσης και δεν προκαλούν παράταση του QT όλα τα
αντικαταθλιπτικά που αναστέλλουν διαύλους HERG.
Σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι παράγοντες καρδιοτοξικότητας,
όπως επίσης και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων όταν συνταγογραφείται ένα
αντικαταθλιπτικό.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Αρρυθμίες, Παράταση QT, Αντικαταθλιπτικά, Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
252
Αριθμός σελίδων:
VI,93