Αυτοκτονικότητα σε ασθενείς με ενδοκρινολογικές διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310321 249 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-01
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Γραικιώτης Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κονταξάκης Βασίλειος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοκτονικότητα σε ασθενείς με ενδοκρινολογικές διαταραχές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Οι ψυχικές διαταραχές και ειδικά η κατάθλιψη αποτελούν συχνά συμπτώματα
στις ενδοκρινολογικές παθήσεις. Η εργασία αυτή μελετάει την αυτοκτονικότητα σε
ασθενείς που εμφανίζουν ψυχικά συμπτώματα λόγω κάποιας ενδοκρινολογικής νόσου
και σε ασθενείς που εμφανίζουν διαταραχή του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση ως
συνέπεια ψυχικής νόσου. Μελετάται ακόμα η χοληστερόλη ως μεταβολικός δείκτης
της αυτοκτονικής συμπεριφοράς.
Μέθοδος: Έγινε επισκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά στις απόπειρες
αυτοκτονίας, την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και τις ολοκληρωμένες
αυτοκτονίες. Αναζητήθηκαν ιατρικές μελέτες στο διαδίκτυο (Medline) , κατά το
διάστημα 1969 έως και 2012, όπου διερευνάται η αυτοκτονική συμπεριφορά στις
ενδοκρινολογικές παθήσεις, δίνεται ερμηνεία για την παρουσία της, προσπάθεια
για την πρόβλεψη της και προτείνεται θεραπεία για την αντιμετώπιση της.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με παθήσεις των επινεφριδίων, του θυρεοειδή, των
γονάδων, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη εμφανίζουν συχνά κατάθλιψη και
αυτοκτονική συμπεριφορά συνεπεία αυτής. Η κατάθλιψη συσχετίζεται ισχυρά με
διαταραχή στον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση, η λειτουργία του οποίου αποτελεί
προγνωστικό δείκτη για αυτοκτονική συμπεριφορά. Η χαμηλή χοληστερόλη έχει
ισχυρή συσχέτιση με την αυτοκτονικότητα.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που πάσχουν από ενδοκρινολογικές παθήσεις πρέπει να
ελέγχονται για την παρουσία κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού. Η λειτουργία
του άξονα υποθάλαμος υπόφυση - που συχνά διαταράσσεται στη κατάθλιψη - σε
συνδυασμό με άλλους προγνωστικούς δείκτες κοινωνικούς, βιολογικούς ή
μεταβολικούς, μπορούν να συμβάλλουν στην πρόγνωση της αυτοκτονίας. Η
αντιμετώπιση των ψυχικών συμπτωμάτων με ορμόνες και θεραπευτικά σκευάσματα ή
επεμβάσεις που στοχεύουν στις ενδοκρινολογικές παθήσεις αποτελεί σημαντική
θεραπευτική επιλογή.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοκρινολογία, Ψυχιατρική, Αυτοκτονικότητα, Κατάθλιψη, Ορμόνες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
295
Αριθμός σελίδων:
90

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.