Γυναίκες με καρκίνο μαστού.Συναισθηματικές αντιδράσεις και στάσεις συζύγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310469 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-24
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Συμεωνίδου Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επ. Καθ. Ι. Μιχόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γυναίκες με καρκίνο μαστού.Συναισθηματικές αντιδράσεις και στάσεις συζύγων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
α
Περίληψη:
Ο σκοπός της μελέτης, ήταν να διερευνήσει μέσω της ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας, τις συναισθηματικές αντιδράσεις των συζύγων, των οποίων οι
γυναικες διαγνώστηκαν με καρκίνο μαστού. Τις τελευταίες δεκαετίες, η προσοχή
των μελετητών στράφηκε στις επιπτώσεις του καρκίνου του μαστού στις γυναικες
χωρίς να αναφέρονται εκτενώς στους συζύγους. Μέσα από αυτές τις μελέτες, άρχισε
να διαφαίνεται και η ανάγκη διερεύνησης του ρόλου του συζύγου.
Από την ανασκόπηση φάνηκε η σημασία των συναισθηματικών αντιδράσεων των
συζύγων στην διαδικασία προσαρμογής της γυναίκας στην ασθένεια. Από τις μελέτες
προκύπτει ότι η συναισθηματική υποστήριξη του συζύγου αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την θετική αντιμετώπιση της ασθένειας και συμβάλλει στην
καλύτερη αντιμετώπιση αλλά και έκβαση της ασθένειας. Στην περίπτωση της
μαστεκτομής η γυναίκα υφίσταται ένα σωματικό και συναισθηματικό ακρωτηριασμό
λογω της σημασίας του μαστού για την γυναικεία ταυτότητα και θηλυκότητα Οι
επιπτώσεις αυτές φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την ψυχική υγεία τόσο της
γυναίκας όσο και του συζύγου και για αυτό ο καρκίνος του μαστού καθιερώθηκε να
ονομάζεται ως «ασθένεια του ζεύγους». Ο τρόπος επικοινωνίας φαίνεται να
εξελίσσεται αρνητικά για την πλειονότητα των ζευγαριών αφού ο σύζυγος προτιμά
την αποφυγή και την απομάκρυνση κάτι που προκαλεί ένταση στην συζυγική σχέση
και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ζεύγους. Η διεύρυνση των γνώσεων μας για
τους στρεσογονους παράγοντες που ευθύνονται για την ψυχολογική επιβάρυνση των
συζύγων, βοηθά στην εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων για την ψυχολογική
στήριξη τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ζευγαριών. Επιπλέον, η
μελέτη αναδεικνύει την σημασία της στροφής της ιατρικής κοινότητας και στα
μέλη της οικογενείας αφού επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ασθένεια,
επιβεβαιώνοντας την ανάγκη υιοθέτησης του βιοψυχοκοινωνικου μοντέλου.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκινος μαστού, Αντιδρασεις συζύγων, Σύζυγοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
89

document.pdf
783 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.